First Name Lispharmavn
Surname Công ty CP Dược Mỹ Phẩm Lispharma:  https://lispharma.vn/   chuyên gia công tpcn:  https://lispharma.vn/pages/gia-cong-thuc-pham-chuc-nang  ,  gia công mỹ phẩm:  https://lispharma.vn/pages/gia-cong-my-pham   
Age 37
Which school do you attend  
If not listed, what is the name of your school? Gia công sữa bột:  https://lispharma.vn/pages/gia-cong-sua-bot  ,  Gia công sản xuất tpcn:  https://lispharma.vn/pages/san-xuat-va-gia-cong-tpcn